Jak smog wpływa na zdrowie człowieka?

W okresie zimowym coraz więcej miast zmaga się z dotkliwym problemem smogu. Przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele, począwszy od palenia w piecu materiałami niskiej jakości, poprzez zbyt dużą liczbę samochodów oraz błędy w planowaniu przestrzennym dużych miast. Zobaczmy czym jest smog i jak jego obecność wpływa na zdrowie człowieka.

Czym jest smog?

Smog to nienaturalne zjawisko pogodowe, które polega na jednoczesnym występowaniu zanieczyszczeń i znaczącej wilgotności powietrza. Jego nazwa pochodzi od smoke – dym i fog – mgła. Głównymi składnikami smogu są pyły zawieszone oraz związki siarki, tlenki azotu, benzopireny. Obecność większości z nich jest niestety wynikiem rozwoju cywilizacyjnego, dlatego smog dotyka szczególnie kraje o wysokim poziomie rozwoju.

W niektórych miastach, np. w Krakowie, który od lat boryka się z tym problemem, stale prowadzony jest monitoring stanu powietrza. Wnioski z tych obserwacji są jednak fatalne, gdyż w ciągu sezonu grzewczego smog jest niemal stale obecny, a są dni, w których normy dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia powietrza są przekroczone kilkukrotnie. W takie dni zalecane jest unikanie spacerów i dłuższego przebywania na powietrzu, szczególnie przez małe dzieci i osoby starsze.

Jaki wpływ smog ma na człowieka?

Lekarze są jednomyślni, że smog bardzo negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. Już kilka dni w miejscach, gdzie dopuszczalne normy zanieczyszczeń są przekroczone, prowadzi do wzrostu liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego. Zanieczyszczenie powietrza wpływa bowiem destrukcyjnie na układ oddechowy m.in. upośledzając funkcje obronne oskrzeli, torując drogę wirusom i bakteriom chorobotwórczym oraz podnosząc ryzyko wystąpienia alergii.

Mając kontakt z pyłami zawieszonymi nasz organizm próbuje się bronić. Najczęściej reaguje kaszlem, próbując usunąć trafiające do oskrzeli zanieczyszczenia. Może również zareagować nasilonym wydzielaniem się śluzu, by uchronić śluzówkę. Niestety taka reakcja może mieć również negatywne skutki, bo rozpuszczone w śluzie kwasy będą silniej działać na nasze błony śluzowe i niszczyć ich naturalną zdolność do obrony przed wirusami i bakteriami.

Naturalne mechanizmy obronne organizmu mogą się skutkować nie tylko kłopotami z oddychaniem, ale również z krążeniem. Kurczące się oskrzela mogą bowiem nasilać duszność oraz powodować zwiększenie obciążenia układu krwionośnego. Przez brak wystarczającej ilości tlenu, rośnie ciśnienie, a serce musi pompować krew ze zdecydowanie większą siłą.

Więcej na http://www.amol.pl/czy-wiesz-ze

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.