Jaskra

Jaskra
5 (100%) 3 votes

Jaskra to choroba z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego. Nieleczona może grozić ślepotą i znacznym pogorszeniem widzenia. Dokładne przyczyny choroby nie są poznane. Aktualne podejście akcentuje fakt, że u osób z zanikiem nerwu wzrokowego występują dwa charakterystyczne objawy – zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz niedokrwienie nerwu wzrokowego, które są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ ucisk wywierany na nerw powoduje niedokrwienie. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia jaskry są:

Oko jest połączone nerwem wzrokowym z mózgiem, który zaopatruje wzrok w życiodajną krew. Odłączanie poszczególnych nerwów powoduje coraz węższe pole widzenia chorego. Ponieważ postępu choroby nie można cofnąć, spustoszenie jakie wywoła choroba będą towarzyszyć osobie już do końca życia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka jaskry, która pomoże zatrzymać degradację nerwu i zachowa chociaż część pola widzenia.

Suplement diety z luteiną na zdrowe oczy

Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe jest niezbędna dla funkcjonowania oka. Jego ścianki muszą być napięte. Odpowiada za to ciecz wodnista, która odzywia także soczewkę i rogówkę bez połączeń nerwowych. Ciśnienie w oku ma prawidłową wartość, gdy ciecz wodnista jest dostarczana z taką samą prędkością, z jaką odpływa. Norma waha się od 10 do 21 mm Hg. Ciśnienie osób chorych powinno być nawet niższe od spodziewanego, ponieważ niektóre osoby są wrażliwsze i reagują uszkodzeniem nerwu nawet przy niewielkim wzroście ciśnienia. W przypadku utrudnionego odpływu cieczy mamy do czynienia z jaską otwartego kąta, a w momencie, gdy dochodzi do zrostu tęczówki z rogówką ? jaskrą zamkniętego kąta, która zamyka dostęp cieszy do oka.

Objawy jaskry

Niemal połowa chorych nie jest świadoma rozwoju jaskry. Wynika to z braku objawów bądź bagatelizowania tych niewielkich. Początkiem są bóle oczu, które zdarzają się każdemu z nas i mogą być przeoczone nawet przez okulistę. Przy małym zaawansowaniu choroba nie jest także widoczna w badaniu dna oka. Powoduje to rozwój schorzenia, które atakuje włókna nerwowe w promieniu 30? od centrum dna oka, czyli plamki żółtej. Pośrodku plamki koncentruje się najwięcej czopków odpowiedzialnych za widzenie. Dlatego przez długi czas chory nawet nie zauważa pogorszenia widzenia. Ponadto brakujący obraz może uzupełniać drugie ? zdrowe oko.

Jednakże postępuje ona szybko i powoduje symptomy wtedy, gdy jest już zaawansowana. Objawy jaskry to:

 • Subiektywne pogorszenie widzenia
 • Dyskomfort oczu
 • Ograniczenie pola widzenia

Rozpoznanie jaskry

Jednorazowe badanie dna oka, mimo dużej precyzji nie daje podstawy do postawienia diagnozy bądź jej wykluczenia. stanowią same w sobie podstawy do rozpoznania lub wykluczenia jaskry. Rozpoznania jaskry może dokonać tylko okulista po przeprowadzeniu kilku specjalistycznych badań, które określą zaawansowanie i rozmiar zmian w oku. Należą do nich:

 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • gonioskopia, czyli badanie kąta przesączania co pozwala na ustalenie rodzaju jaskry
 • badanie pola widzenia
 • badanie tarczy nerwu wzrokowego, która w zaawansowanej fazie jaskry jest zmieniona

Leczenie jaskry

W podejrzeniu choroby zaleca się wykonywanie badań diagnostycznych co pół roku i stałe kontrolowanie swoich objawów. Podejmuje się także niezbędne leczenie. Istnieje wiele sposobów leczenia jaskry: farmakologiczne, laserowe, chirurgiczne. Wybór metody zależy od rodzaju jaskry, wieku pacjenta i zaawansowania choroby. Celem leczenia jest powstrzymanie postępu choroby, gdyż raz doznanych uszkodzeń nie można cofnąć. Nerw wzrokowy nie może się regenerować. Jedynym sposobem uniknięcia rozpoznania jaskry są regularne badania u okulisty. Leczenie zaś ma na celu zwiększenia szansy zachowania wzroku do końca życia.

Suplement diety z borówką i luteiną na zdrowe oczy

Brak pożądanego efektu leczenia jest spowodowany najczęściej:

 • zbyt późnym rozpoznaniem subiektywnie bezobjawowej choroby, której postęp jest tym trudniejszy do zahamowania, im bardziej zaawansowane jest uszkodzenie nerwu wzrokowego,
 • zaniedbaniami w podawaniu leków i kontrolach okulistycznych wynikającymi z faktu, iż w większości przypadków jaskra długo nie przypomina o swoim istnieniu ani pogorszeniem widzenia, ani bólami oka przyzwyczajającego się do stopniowo narastającego ciśnienia.

Jaskra pierwotnie otwartego kąta nie daje szansy a wyleczenie, za to w przypadku zamkniętego kąta taka możliwość istnieje. Wynika to z budowy anatomicznej oka i rozpoznaniu z pomocą tomografii optycznej wad powodujących postęp choroby. Przeprowadzenie zabiegu laserowego lub operacyjnego otwiera drogę odpływu cieczy, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie optymalnego poziomu ciśnienia.

Jak zapobiegać jaskrze

 • Wykonywanie badań profilaktycznych co najmniej raz do roku. Jest to szczególnie zalecane u osób po 40 roku życia, a także osób młodych i dzieci, jeżeli w rodzinie występowały już przypadki jaskry
 • Rozpoznanie pierwotnego zamknięcia kąta, które jest anatomiczną cechą naszych oczu. Jeżeli okulista odpowiednio wcześnie rozpozna wady w budowie, to będzie można je wyeliminować i skutecznie przeciwdziałać jaskrze w przyszłości.
 • Świadomość występujących w rodzinie chorób, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia jaskry, tj. niskie ciśnienie, krótkowzroczność i wiele innych. Jaskra, tak jak wiele innych chorób ma podłoże genetyczne, dlatego występuje rodzinnie
 • Leczenie wad wzroku i noszenie poprawnie dobranych okularów, które będą zwiększały zdolność naszego widzenia.
 • Wykonywanie kompletu badań, nie tylko pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, które może być w normie, a i tak powodować niszczenie nerwów wzrokowych
 • Wykonywanie samodzielnego badania pola widzenia z zamknięciem jednego oka – dla jaskry charakterystyczne są tzw. mroczki jaskrowe, czyli czarne plamki – ubytki w widzianym obrazie
 • Odżywianie nerwu wzrokowego produktami z luteiną i witaminami, np. Pryzmin, Bioton Prodiab, Maxiluten
 • Obserwowanie swoich objawów i zgłaszanie niepokojących okuliście

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Więcej w Choroby, Układ Nerwowy, Zdrowie
Przyczyny choroby Alzheimera i Parkinsona

Zamknij