Poltram Combo – silny lek przeciwbólowy. Wskazania do stosowania i skutki uboczne

Zastosowania leku Poltram combo – wskazania do stosowania

Poltram combo jest silnym lekiem przeciwbólowym. Substancjami czynnymi w leku są tramadol i paracetamol. Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych. Tramadol pobudza pewien rodzaj receptorów, ale nie wszystkie. Słabiej pobudzane są receptory kappa i delta. Tramadol wykazuje silne działanie znieczulające porównywalne do 10 % mocy morfiny. Tramadol wpływa na działanie komórek nerwowych i ich komunikację, co ściśle związane jest ze stężeniem noradrenaliny i serotoniny. Aby to zrozumieć, niezbędne jest poznanie układu funkcjonalnego połączenia nerwowego.

Dwie komórki nerwowe – neurony, łączą się ze sobą synapsą. Z jednej strony jest akson i zakończenia synaptyczne, a z drugiej strony dendryty kolejnego neuronu. Komórka przed synapsą uwalnia do szczeliny synaptycznej  mediator, który stanowi substancję wychwytywaną przez dendryty. Nie wszystkie cząsteczki mediatora przechodzą dalej. Część z nich zostaje wychwytywana zwrotnie. Tramadol zaś blokuje zwrotne wychwytywanie mediatorów noradrenaliny, a więc ma ona więcej czasu na przebywanie w szczelinie i pobudzanie dendrytów. Co więcej, dzięki tramadolowi możliwe jest zwiększenie poziomu serotoniny wydzielanej z komórki przedsynaptycznej.  Tramadol jako uboczne działanie przejawia się wpływem na układ oddechowy i układ krążenia w łagodnym stopniu. Charakteryzuje się bowiem działaniem przeciwkaszlowym.

Głównym wskazaniem do stosowania  Poltramu Combo jest ból o umiarkowanym nasileniu oraz silny ból u osób, u których przewidziane jest jednoczesne stosowanie paracetamolu i tramadolu.

Przeciwwskazania do stosowania

Poltram combo wykazuje silne działanie na układ nerwowy, wiec nie zawsze można go stosować. Pierwszym bezwzględnym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.  Bardzo ważna jest też dawka i częstotliwość przyjmowania, która ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do przyjmowania leku są: zatrucie alkoholem, lekami nasennymi i uspokajającymi. Zaliczamy do nich leki psychotropowe i leki przeciwbólowe działające na ośrodkowy układ nerwowy. Również osoby zmagające się z padaczka nie mogą przyjmować Poltramu combo.

Jednak występują sytuacje zdrowotne, które wymagają indywidualnego rozpatrzenia i zbadania wpływu i interakcji z przyjmowanymi lekami.  W tym celu wykonuje się badania kontrolne. Ulotka leku podaje informacje o ograniczeniu ilości leku do stosowania i mówi ona o zakazie przyjmowania więcej niż 8 tabletek na dobę. Ze względu na metabolity leku i  trudności w jego metabolizowaniu lek może być szkodliwy dla osób z niewydolnością wątroby i nerek oraz ciężką niewydolnością oddechową. Co więcej, osoby zmagające się z alkoholowa chorobą wątroby może spotkać większe ryzyko przedawkowania Poltramu combo. Sytuacje, w których osoba uzależniona próbuje odstawić opioidy nie jest wskazaniem do stosowania tramadolu. Nie znosi on syndromu odstawienia po morfinie.

Dawkowanie leku

Poltram combo podaje się doustnie. Dawki leków dostępne są w różnych stężeniach. Przyjmowanie zwiększonych dawek nie wpływa stymulująco na efekt leczenia i jego skuteczność, a wręcz przeciwnie – może być przyczyną problemów zdrowotnych.  Lek może być stosowany przez osoby powyżej 12 roku życia. Początkowo spożywa się po 2 kapsułki dziennie, ale nigdy więcej niż 6 dziennie. Co więcej,  częstotliwość przyjmowania leku zależy też od stężenia substancji aktywnej w pojedynczej tabletce. Poltram Combo może być stosowany u osób starszych powyżej 75. roku życia, ale nie częściej niż w odstępach 6-godzinnych ze względu na osłabione działanie układu oddechowego i krążenia. Osoby, które mają upośledzone funkcjonowanie wątroby i nerek mogą przyjmować Poltram Combo nie częściej niż co 12 godzin.

Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią, ponieważ potencjalne korzyści dla matki zazwyczaj są mniejsze niż możliwe ryzyko dla dziecka.

Skutki uboczne stosowania leku

Zdarza się, że osoby przyjmujące tramadol zmagały się z drgawkami. Zazwyczaj drgawki miały miejsce w przypadku przyjmowania wysokich dawek – 400 mg tramadolu dziennie, oraz w przypadku równoległego przyjmowania leków obniżających próg drgawkowy. Przeciwwskazaniem i stanem, w którym należy zachować wysoką ostrożność przy podawaniu Poltramu Combo są sytuacje: uzależnienia od opioidów, urazy głowy, wstrząsy, zaburzenia świadomości o nieokreślonym podłożu, zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego  i czynności ośrodka oddechowego,  podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Co więcej, przyjmowanie tramadolu może powodować toksyczne uszkodzenie wątroby w przypadku jego przedawkowania. Długotrwałe stosowanie Poltramu Combo  może prowadzić do uzależnienia i zwiększenia poziomu uodpornienia na działanie leku. Każda osoba ze skłonnościami do uzależnień powinna przyjmować lek pod ścisłą kontrolą lekarską i przez odpowiednio krótki czas.  Zdarza się, ze po zaprzestaniu stosowania leku mogą nastąpić objawy odstawienia.

Ponadto po spożywaniu tramadolu mogą pojawić się reakcje dotyczące psychofizyki człowieka.  Opioidy mają wpływ na sprawność psychiczną która niezbędna jest do obsługi urządzeń mechanicznych i kierowania pojazdami.

Do ogólnych skutków ubocznych wywoływanych przez Poltram Combo: nadwrażliwość na składniki leku, wysypki skórne, agranulocytoza, małopłytkowość, niepokoje, omamy, parestezje, wrażliwość zmysłów, napady paniki, zmiany nastroju, zmiany zdolności poznawczych, napady euforii, a w przypadku znacznego przedawkowania: anaflaksja, zaburzenia psychiczne, zahamowanie oddychania, nudności, zawroty głowy, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, duszność itp.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.