Nowotwór płuc – objawy związane z układem oddechowym

Trzy najczęściej spotykane objawy ze strony układu oddechowego, towarzyszące chorobie nowotworowej to: duszności, kaszel i krwioplucie. Mogą pojawiać się w różnym stopniu zaawansowania choroby, a ich występowanie znacznie wpływa na jakość życia pacjenta i jego rodziny.

Duszność

Aż u 46% chorych z rozpoznanym nowotworem płuca obserwuje się silniejsze bądź słabsze duszności, czyli subiektywne odczucia trudności w oddychaniu, które zmuszają pacjenta do większego wysiłku oddechowego i zmniejszenia aktywności fizycznej. W zaawansowanej fazie choroby duszność dotyka ponad połowę pacjentów, a jej częstotliwość występowania wzrasta wraz z rozwojem choroby.

Wśród przyczyn duszności w chorobie nowotworowej wyróżnia się:

  • Spowodowane zamykaniem przez guz dolnych lub górnych dróg oddechowych;
  • Spowodowane postępem nowotworu (zespół żyły górnej, wysięk opłucnowy, zapalenie opłucnej, zachłystowe zapalenie płuc, wysięk do worka osierdziowego, zator tętnicy płucnej itp.);
  • Spowodowane leczeniem (usunięcie płuca lub płata płuca, zwłóknienie tkanki płucnej w wyniku radioterapii lub chemioterapii, kardiomiopatia i mielosupresja wynikająca z chemioterapii);
  • Zależne od innych czynników towarzyszących lub niezwiązanych z nowotworem (astma, POCHP, niewydolność krążenia itp.).

Kaszel

Kaszel jest naturalnym odruchem obronnym organizmu, związanym z próbą usunięcia drobnoustrojów oraz wydzielin, zalegających w dolnych i górnych drogach oddechowych. Normalnie jest to zjawisko pożądane, ale uporczywy kaszel w przebiegu raka płuc powoduje wiele nieprzyjemnych dolegliwości ból w klatce piersiowej, zaburzenia snu, nudności, krwioplucie itp.

Kaszel występuje u ok. 80% pacjentów z zaawansowaną chorobą płuc. Przyczyn tego stanu jest wiele. Może być związany z infekcją dróg oddechowych, guzami obturującymi drogi oddechowe, aspiracją śliny, a także z obrzękiem płuc i niewydolnością lewokomorową serca. U palaczy zmiana charakteru kaszlu może być objawem nowotworu.

Krwioplucie

Ten symptom występuje u 47-70% pacjentów z rakiem płuc i objawia się odkrztuszaniem wydzieliny z płuc z domieszką krwi. Sporadyczne krwioplucie u pacjenta z chorobą nowotworową najczęściej ustępuje po podaniu leków przeciwkaszlowych, ale pacjenta należy obserwować, a w przypadku braku poprawy zaleca się stosowanie leków przeciwkrwotocznych. Masywne krwioplucie powyżej 200ml krwi w ciągu 24 godzin może być związane z uszkodzeniem naczynia tętniczego i jest stanem zagrożenia życia. Dla pacjenta w zaawansowanym stadium nowotworu, u którego wystąpi masywne krwioplucie, rokowania najczęściej są bardzo złe.

więcej na: http://bolprzebijajacy.pl/strona-glowna-pacjenta/choroba-nowotworowa/rak-pluc/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.