Neutrofile – na czym polega badanie i kiedy się je wykonuje? Normy neutrofili

Neutrofile oznaczane w wynikach badań krwi jako NEUT należą do grupy białych krwinek, które biorą czynny udział w funkcjonowaniu układu odpornościowego. O ich roli w organizmie świadczy ich ilość – neutrofile to bowiem 70% wszystkich białych krwinek.  Neutrofile skupiają się na ochronie organizmu przed infekcjami i chorobami. Istnieją granice liczbowe określające normy neutrofili w organizmie zależnie od stanu, wieku, aktywności i chorób pacjenta.

Funkcja neutrofili

Neutrofile to inaczej granulocyty obojętnochłonne których zadaniem jest ochrona odporności komórkowej. Ich aktywność ogranicza się do 4 dni, ponieważ po tym czasie obumierają. Zwiększony lub zaniżony poziom neutrofili może sugerować stan zapalny toczący się w organizmie ale tez wiele innych chorób. Ponadto skoki liczby neutrofili mogą wiązać się z zażywaniem pewnych leków.

Neutrofile pełnią bardzo ważną funkcję w organizmie, ponieważ są leukocytami szybkiego reagowania w organizmie. Neutrofile chronią organizm przed chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i innymi różnymi patogenami. Neutrofile pochłaniają te drobnoustroje a następnie trawią wewnątrz. Szybka reakcja neutrofili możliwa jest dzięki konstrukcji komórki, a mianowicie dzięki obecności na jej powierzchni receptorów odbierających bodźce o zagrożeniu patogenami. Neutrofile mają zdolność wytwarzania wolnych rodników, które również  mają właściwości bakteriobójcze i unieszkodliwiające inne patologiczne komórki.

Badanie neutrofili – na czym polega?

To, ile organizm zawiera neutrofili określa się  w badaniu diagnostycznym nazywanym morfologią. Badanie musi zostać wykonane na czczo dla rzetelnych wyników.  Do pojemnika z antykoagulantem pobiera się krew z żyły łokciowej lub tętnicy udowej albo z palca w przypadku dzieci. Badanie neutrofili służy ocenie podatności pacjenta na zakażenia. W przypadku zaistnienia zakażenia lub oparzenia nie pobiera się próbki diagnostycznej z danego, zmienionego chorobowo miejsca. Badanie powinno wykonywać się bezwzględnie na czczo, najlepiej rano. Powodem jest wpływ trawionego posiłku na zwiększenie liczby białych krwinek w krwiobiegu. Osoba wykonująca badanie powinna wiedzieć o przyjmowanych przez pacjenta lekach i o przebytej przez pacjenta żółtaczce. Próbkę poddaną badaniu  bada się analitycznie i określa ją na tle całkowitej liczby leukocytów i całkowitej ilości granulocytów: obojętnochłonnych, zasadochłonnych i kwasochłonnych. Bezwzględną liczbę neutrofili oznacza się symbolem ANC.

Norma neutrofili

Normy neutrofili są umowne i służą orientacyjnym diagnozom. Badanie morfologii krwi jest wstępnym badaniem, które wykonuje się celem ustalenia, czy w organizmie zachodzą jakieś niepożądane zmiany i w jakim kierunku postępują. Normy neutrofili, tak jak każda inna norma analityczna zależy od płci, wieku i stanu zdrowia pacjenta. Różne metody dają różne wyniki o określonej dokładności. Umowna norma neutrofili to od 1,5 do 8 tys na mikrolitr krwi.

Neutrofile poniżej normy

 Stan, w którym liczba neutrofili jest zbyt niska nazywamy neutropenią. Taki stan może świadczyć o istnieniu wielu chorób do których zaliczamy między innymi: białaczkę, niedokrwistość, nadczynność tarczycy a także pewne choroby wątroby. Niski poziom neutrofili świadczy o stratach w ich liczbie, czego powodem był ich wysiłek związany z przebytą infekcją bakteryjną lub wirusową. W nagłym ataku organizmu przez infekcję neutrofile stają do walki, pochłaniają patogeny i trawią je jednocześnie same się degenerując.  Niski poziom neutrofili może też świadczyć o akromegalii. Akromegalia jest chorobą wywołaną przez nadmierną produkcję hormonu wzrostu. Również niedobór witaminy 12 i folianów powoduje zwiększenie liczby procesów autoimmunologicznych a w związku z tym neutropenię.

Kolejnym powodem listnienia zbyt małej ilości neutrofili może być zatrucie metalami ciężkimi, przebyta radioterapia  lub przyjmowanie pewnych leków. Bywa, że neutropenia o niczym poważnym nie świadczy, ale zdarza się tez że dowodzi czegoś istotnego. Pewne schorzenia mogą bowiem prowadzić do całkowitej utraty zdolności wytwarzania neutrofili przez szpik kostny.

Neutrofile powyżej normy

Jeśli masz podwyższony poziom neutrofili powinieneś udać się z wynikiem do lekarza celem podjęcia kolejnych diagnostycznych kroków. Neutrofile o zwiększonym stężeniu w organizmie mogą świadczyć o poważnych chorobach takich jak: białaczka, rak, zawał serca, mocznica lub dna moczanowa. Jednak aby wykluczyć lub potwierdzić te choroby należy wykonać szereg innych, specjalistycznych badań.  Zbyt wysoka liczba neutrofili świadczy o bieżącej infekcji. Rzeczą naturalną jest też podwyższony poziom  neutrofili w ciąży, o czym dokładniej w kolejnym punkcie.

Neutrofile w ciąży

Ciąża to wyjątkowy stan organizmu kobiety, w którym wariują różne parametry organizmu, normalnie zestandaryzowane. W trakcie ciąży nie da się jednoznacznie określić odpowiedniego poziomu wielu substancji, związków, hormonów i wyspecjalizowanych komórek. Jednak zauważalnie zaniżony poziom neutrofili u kobiety ciężarnej może wskazywać na przebytą ostrą infekcję bakteryjną  lub grzybiczą albo niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego. Zbyt wysoki poziom granulocytów obojętnochłonnych oznacza zaś zazwyczaj fizjologiczne zmiany, które zachodzą w organizmie kobiety i mają one miejsce zwłaszcza w 3 trymestrze.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.