Integracyjne leczenie nowotworów

Integracyjne leczenie nowotworów
5 (100%) 1 vote

Choroba nowotworowa jest przewlekłą dolegliwością, która została zapoczątkowana przez rozrost komórek złośliwych. Skutkiem rozmnażania się komórek jest pojawienie się guza nowotworowego, który informuje o tym, że ciało pacjenta choruje. Leczenie raka nie ustępuje po samym usunięciu guza. Należy zadbać, aby cały organizm został wyleczony z choroby nowotworowej.

Integracyjne leczenie nowotworów odbywa się dzięki zastosowaniu metod klasycznej onkologii klinicznej, medycyny naturalnej, immunologii i psychoonkologii. Nowotwór jest schorzeniem złożonym, leczenie jego jest dostosowywane do możliwości pacjenta oraz planowe przez wyspecjalizowany zespół profesjonalistów. Połączenie różnych metod leczenia dodatkowo uzupełniane jest przez wprowadzenie odpowiedniej diety, suplementacji, metod wspomagających w tym hipertermii, fizykoterapii oraz terapii psychoonkologicznej.

Program integracyjny leczenia nowotworów może zostać wprowadzony w każdym stadium choroby. Najlepsze efekty działania programu integracyjnego są obserwowane w przypadku wczesnego wykrycia choroby nowotworowej. Program można wprowadzić po zakończeniu leczenia, w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby. Integracyjne rozpoznanie nowotworów rozpoczyna się od przeprowadzenia wnikliwej oceny i prześledzenia historii pacjenta. Następnie wykonywane są i analizowane badania laboratoryjne oraz stan kliniczny pacjenta. Ponadto pod uwagę bierze się dotychczasowy tryb życia, sposób odżywania oraz stan emocjonalny pacjenta.

Cel programu integracyjnego zwalczania nowotworów
Do głównych celów zwalczania nowotworów należą:

  • Poprawa jakości życia.
  • Poprawa rokowań poprzez modulowanie przebiegu choroby.
  • Minimalizacja efektów ubocznych często wywołanych tradycyjnym leczeniem nowotworów.
  • Wzmocnienie systemu immunologicznego.
  • Wzmożenie i utrzymanie efektów osiągniętych przez dotychczasowe leczenie nowotworu.

Kto może skorzystać z integracyjnego leczenia nowotworów?

Program leczenia integracyjnego nowotworów jest skierowany między innymi do pacjentów z niedawnym rozpoznaniem choroby. Inną grupą osób są pacjenci leczeni na nowotwory metodami klasycznymi (np. chemioterapią, radioterapią czy hormonoterapią). Kolejnymi przedstawicielami są osoby z progresywną chorobą pomimo stosowania metod klasycznych. Program leczenia integracyjnego nowotworów jest wdrażany również dla osób, które zakończyły leczenie i poszukują długofalowej profilaktyki. Oprócz tego program może być pomocny dla osób poszukujących innych metod leczenia nowotworów.

Na czym polega integracyjne leczenie nowotworów?

Przebieg terapii mającej na celu leczenie nowotworów rozpoczyna się od oceny i prześledzenia historii choroby pacjenta. Przeprowadzane są liczne badania: molekularne, biochemiczne, kliniczna ocena zaawansowania choroby. Poza tym analizie podlega tryb życia, sposób odżywiania oraz stan emocjonalny pacjenta.

Program terapii dodatkowo obejmuje: pomoc psychologiczną, kontakt z psychoterapeutami, coaching, terapię Simontona, konsultacje dietetyczne oraz zajęcia grupowe i warsztaty.

Hipertermia jest jednym ze sposób leczenia pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową. Polega na rozgrzaniu tkanek nowotworowych. Wywołanie stanu gorączkowego sprawia, że zwiększa się metabolizm guza i nie dochodzą do niego składniki odżywcze. Tkanki nowotworowe zaczynają obumierać przez brak odpowiedniej ilości energii. Dochodzi do zmniejszenie perfuzji krwi oraz zmniejszenie przepuszczalności błony komórkowej. Wyższy metabolizm zmniejsza zapas ATP i następuje poprawa działania układu immunologicznego. Zabiegi hipertermii, które wykonywane są przez profesjonalne zespoły medyczne, wprowadzają chorego w stan podwyższonej temperatury ciała. Hipertermia działa na kilku poziomach:

  • Prowadzi do uszkodzeń komórek nowotworowych oraz nagromadzenia energii cieplnej w okolicach guza. Guz wykazuje bardzo dużą wrażliwość na działanie wysokiej temperatury.
  • Przyczynia się do zwiększenia skuteczności radioterapii.
  • Zwiększa efekty chemioterapii dzięki nagromadzeniu cytostatyków w komórkach złośliwych. Odurzone komórki cytostatykami szybciej ulegają niszczeniu, można zaobserwować nawet 10-ktorny wzrost skuteczności terapii.
  • Pobudza organizm do walki i wywołuje zwiększenie naturalnych procesów obronnych oraz większą aktywność układu immunologicznego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: imc.wroc.pl/integracyjne-leczenie-nowotworow-1

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Więcej w Nowotwory, Promo, Zdrowie
Neutrofile – na czym polega badanie i kiedy się je wykonuje? Normy neutrofili

Zamknij