Dewiacje seksualne – czym są, leczenie, przykłady

Dewiacje seksualne – czym są, leczenie, przykłady
Oceń ten post

Dewiacja według najprostszej definicji jest pewnym odstępstwem i zachwianiem ogólnie ustalonej i zgodnej z normami formy postępowania. Najbardziej popularne są tzw. dewiacje negatywne, które nie są uważane za normę w pewnych grupach społecznych, środowiskach. Dewiacje pojawiają się w wielu dziedzinach życia – dotyczą aspektów psychologicznych, społecznych, jak i również seksualnych. Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony dewiacjom seksualnym oraz dość absurdalnym i niespotykanym formom tychże dewiacji.

Czym jest dewiacja seksualna?

Dewiacja seksualna (parafilia) – odchylenie od normy, ogólnie przyjętych zasad postępowania na tle seksualnym. Osoby posiadające różnego rodzaju dewiacje nie odczuwają przyjemności i nie czują się zaspokojeni podczas odbywania aktu seksualnego bez pewnych elementów, które wywołują w nich podniecenie i pociąg seksualny. Dewiacje są czynnikiem, który często kształtuje się już od lat młodzieńczych, bywa często skutkiem ciężkiego dzieciństwa, w którym dochodziło do przemocy na tle fizycznym czy seksualnym – np. dewiację na tle pedofilii często mają osoby, które były molestowane lub gwałcone w dzieciństwie. Lecz nie każda dewiacja może być tłumaczona czynnikami zewnętrznymi – często jest wynikiem braku akceptacji siebie, swojego życia i problemy w prawidłowym postrzeganiu świata. Zdarza się, że człowiek zaczyna dostrzegać u siebie dewiacje, chcąc poczuć się odmienny i lepszy od innych – odmienność tą postrzega jako pozytywną i satysfakcjonującą.

Dewiacja – zboczenie czy patologia?

W erze wszechobecnego nakłaniania do akceptacji odmienności, wielu z ekspertów uważa różnego rodzaju upodobania seksualne jako czynnik indywidualny każdego z nas ale również taki, który powinien być akceptowany przez ogół społeczeństwa, a coraz częściej mówi się o tym, że każda jednostka powinna żyć w zgodzie ze swoimi pragnieniami i nie powinna się wstydzić swoich preferencji seksualnych. Człowiek posiada indywidualny światopogląd, a co za tym idzie, indywidualne cechy i unikatową czułość na bodźce szczególnie fizyczne. Seksualność jest od zawsze była tematem tabu, nie mówi się głośno o naszych fantazjach i preferencjach, mimo coraz powszechnie w mediach poruszanych tematów dotyczących seksu.

Pojęcie dewiacji seksualnej odnosić może się do dwóch rodzajów form, wyróżniając odchylenia seksualne patologiczne, oraz niepatologiczne. Do odchyleń seksualnie patologicznych zaliczamy takie, które ściśle wiążą się z aspektem medycznym, zaś do formy odchyleń seksualnie niepatologicznych przyporządkowujemy te, które są odstępstwem tylko w niektórych ze środowisk czy grup społecznych. Obie z form kryją wiele dewiacji, których przeciętny człowiek nie potrafi zrozumieć i zaakceptować. Osoby przejawiające większość z nich są piętnowane i odtrącane w społeczeństwie, dlatego też rzadko otwierają się przed innymi i o nich opowiadają. Powinniśmy pamiętać, że kontakt i rozmowa z psychologiem pomogą nam zmierzyć się z odmiennością preferencji seksualnych i zrozumieniu własnego „ja”. Dewiacje są często wynikiem braku rozumienia swoich potrzeb seksualnych i braku umiejętności ich zaspokajania.


15 najdziwniejszych dewiacji seksualnych

 • Agalmatofilia – zboczenie, którego obiektem są rzeźby i pomniki
 • Frotteuryzm – osiąganie przyjemności seksualnej z ocierania się narządami płciowymi o obce osoby, które nie wyrażają na to zgody
 • Ekshibicjonizm – odczuwanie przyjemności z pokazywania swoich narządów nieznajomym osobom, ekshibicjoniści często wypatrują swoje ofiary w parkach, toaletach publicznych czy autobusach
 • Anaclitism – bodźcem są przedmioty należące do dzieci
 • Apotemnofilia – typ fetyszu związany z widokiem własnego, okaleczonego ciała
 • Autoskopofilia – bodźcem seksualnym jest są własne narządy płciowe – oglądanie i dotykanie ich
 • Dendrofilia – obiektem podniecającym osobę z tą dewiacją są drzew
 • Voyeuryzm – podglądanie nieświadomej niczego osoby, która jest w trakcie aktu seksualnego
 • Emetofilia – osiąganie satysfakcji seksualnej spowodowane wymiocinami partnera
 • Fobofilia – podniecenie wywoływane jest strachem i stanami lękowymi
 • Abasiofilia – odczuwanie podniecenia podczas stosunki z osobami, które posiadają dysfunkcje narządów ruchu
 • Kleptofilia – dewiacja w której bodźcem seksualnym jest popełnianie przestępstwa czy kradzieży
 • Mysofilia – bodźcem jest nieporządek, brud
 • Skatologia telefoniczna – elementem wywołującym podniecenie są rozmowy telefoniczne na tle seksualnym
 • Symforofilia – bodźcem jest wyobrażenie o klęskach żywiołowych, satysfakcję wywołuje fakt ogromu zniszczeń, jakie niesie katastrofa i jej ofiar

Jak leczyć dewiacje seksualne?

 • ustalenie przyczyny dewiacji – mogą być to objawy nerwicy, depresji, chęć dowartościowania się czy złe doświadczenia życiowe
 • jeśli dewiacja jest objawem nerwicy, można leczyć ją stosując konwencjonalne metody psychoterapeutyczne
 • osoba przejawiająca dewiacje, których chciałaby się wyzbyć powinna poddać się terapii, skorzystać z pomocy psychologa czy seksuologa
 • zaakceptować swoją odmienność, nie myśleć o sobie jako o kimś gorszym od innych

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Więcej w Poradnik, Psychologia
Rozdwojenie jaźni – przyczyny, objawy, leczenie

Zamknij