Białaczka – przyczyny, objawy, leczenie

Białaczka – przyczyny, objawy, leczenie
5 (100%) 1 vote

Choroby z jakimi możemy się spotkać w społeczeństwie nie zawsze muszą być lekkie i proste do przebycia. Nie każde leczenie niestety może zakończyć się tylko i wyłącznie antybiotykiem. Wiele jest mianowicie chorób, które wymagają specjalistycznego leczenia, a nie rzadko nawet leczenie, pomimo zastosowania odpowiednich środków, nie przynosi rezultatów. Czasami jest tak, że organim nie jest w stanie pokonać choroby, że ta wygrywa zostawiając po sobie nie lada spustoszenie. Często organizm wysyła nam sygnały, których nie powinniśmy bagatelizować szczególnie ze względu na to, że niejednokrotnie prozaiczne problemu mogą być przesłanką do tego, że w organizmie zachodzą poważne zmiany. Diagnoza postawiona we wczesnym stadium choroby może być często szansą na wyleczenie. Zbyt długie zwlekanie z udaniem się na wizytę do lekarza może być dla człowieka tak zwanym „gwoździem do trumny”. Nowotwór potocznie zwany rakiem,  jest w dzisiejszych czasach niestety bardzo często występującą chorobą. Jego leczenie nie należy do łatwych jednak w wielu przypadkach odpowiednio dobrana kuracja niesie za sobą powodzenie i rokuje całkowite wyzdrowienie.

Rak krwi czyli białaczka

O białaczce po raz pierwszy była mowa w opisach z 1845 roku. Swoją nazwę ten rodzaj nowotworu zawdzięcza zmienionej barwie krwi na bardziej, niż w normalnych warunkach białawy odcień. Taki stan krwi spowodowany jest nadprodukcją białych krwinek. U zdrowej osoby szpik kostny składa się z krwinek czerwonych, krwinek białych oraz z płytek krwi. W przypadku zachorowania na białaczkę rozmnażają się niedojrzałe komórki krwi za których sprawą zablokowana jest możliwość produkcji krwinek zdrowych. Kiedy szpik kostny dostaje zdominowany przez patologicznie zmienione krwinki dochodzi do przepełnienia, a następnie ich uwolnienia do wszystkich narządów. Wyróżnia się kilka typów białaczki, szczególnie ze względu ma jej szybkość postepowania i ostrość prowadzonego na organizm ataku. Białaczka o ostrym przebiegu postępuje szybko i ma najsłabsze rokowania w kierunku pełnego wyzdrowienia. Do białaczki typu ostrego zalicza się ostrą białaczkę szpikową oraz białaczkę limfatyczną. Te rodzaje choroby tylko szybko zdiagnozowane mogą zostać wyleczone. Szczęście w nieszczęściu jest natomiast takie, że mimo ostrych postaci choroby możemy też wyróżnić postać przewlekłą, z którą możliwe jest życie nawet przez kilka lat, co daje oczywiście duże szanse na wyleczenie, gdyż rzecz jasna, czasu na podjęcie leczenia jest dużo.


Składniki krwi i ich funkcje

Krew skonstruowana jest tak jak wspomnieliśmy wyżej z krwinek białych, krwinek czerwonych oraz z płytek krwi. Krwiotwórcze komórki organizmu mają zdolność do regeneracji i odnawiania przez co przy wystąpieniu jakichkolwiek niedoborów któregokolwiek składnika krwi następuje, w normalnych warunkach rzecz jasna, jego odnowa. Proces kształtowania się nowych krwinek zwany jest różnicowaniem ponieważ tworzą się one na zasadzie przekształceń powstałych komórek krwi. Komórki dzielą się na tak zwane dwie rodziny. Komórki szpikowe oraz limfoidalne. W rodzinie szpikowej dochodzi do wytworzenia się erytrocytów, płytek krwi, monocytów i granulocytów. W rodzinie limfoidalnej tworzą się natomiast limfocyty. Każdy z wyżej wymienionych składników krwi pełni określone i odmienne funkcje:

Wszystkie składniki  w przypadku zdrowego organizmu tworzą zbiór następujących funkcji:

erytrocyty czyli krwinki czerwone  – odpowiadają za transport tlenu do tkanek

leukocyty czyli krwinki białe zaliczając do nich: granulocyty, monocyty i limfocyty – pełnią funkcje odpornościowe czyli immunologiczne

płytki krwi: odpowiadają za krzepnięcie krwi i zapobiegają krwawieniom

Białaczka – objawy

Najczęściej diagnozowaną białaczką jest przewlekła białaczka limfatyczna. W jej przypadku do wyleczenia udaje się doprowadzić dwóch na trzech pacjentów. Ten rodzaj białaczki często występuje u dzieci do 5-go roku życia. Objawy jakie występują przy tym schorzeniu mogą wydawać się na pozór błahe, jednakże po zauważniu któregokolwiek z symptomów powinniśmy bezzwłocznie udać się do lekarza, gdyż szybkość trafnej diagnozy jest przepustką do zwiększenia szansy na wyzdrowienie. Do objawów, które mogą zwiastować zachorowanie na białaczkę limfatyczną należą:

– osłabienie i ospałość

– gorączka

– ból mięśni i stawów oraz problemy ze sprawnym poruszaniem się

– powiększone węzły chłonne

– częste krwawienia z nosa

– krwawienie z dziąseł

– zbyt obfite miesiączki

– występowanie siniaków bez wyraźnej przyczyny

Jeżeli objawy występują w pewnych konfiguracjach i niewielkim odstępie czasowym należy bezzwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu.

Białaczka – leczenie

Po przybyciu na pierwszą wizytę do lekarza pierwszego kontaktu bez wątpienia dostaniemy skierowanie na badanie krwi. Jeżeli w morfologii zostaną dostrzeżone komórki nowotworowe dostajemy skierowanie do szpitala na oddział onkologiczny. Następnym krokiem jest ustalenie rodzaju białaczki z jakim chory się zmaga oraz stwierdzenie w jak zaawansowanym stadium jest choroba.  W celu określenia stopnia zaawansowania przeprowadza się punkcję lędźwiową. Następnym krokiem jest zrobienie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej oraz zdjęcia RTG klatki piersiowej.  Bardzo często w początkowym postępowaniu przeprowadza się transfuzję krwi oraz stosuje antybiotykoterapię. Dalsze postępowanie w leczeniu zależy w największej mierze od rodzaju zdiagnozowanej białaczki. Leczenie białaczki obejmuje zastosowanie chemioterapii, która ma na celu wyniszczenie chorych komórek, przez co będzie możliwa produkcja nowych, zdrowych. Niejednokrotnie do wyzdrowienia niezbędny jest przeszczep szpiku. Przeszczep szpiku nie należy do bardzo skomplikowanych zabiegów, jednak problem tkwi w znalezieniu odpowiedniego dawcy, a oczekiwanie stanowi dla chorego duże zagrożenie życia.

Przeszczep szpiku – Bank Dawców Szpiku

W 1994 r. przez profesora dr hab. Andrzeja Lange został założony Krajowy Bank Dawców Szpiku. Bank ten prowadzi działalność związaną z poszukiwaniem jak największego grona pozornych dawców oraz dobór jak najbardziej dopasowanych do siebie par  dawca – biorca w przypadku potrzeby skorzystania z przeszczepu. Jak najdokładniejszy dobór jest wyznacznikiem prowadzącym do zwiększenia prawdopodobieństwa przyjęcia się przeszczepu i powodzenia w walce z chorobą. Bank krwi ciągle poszukuje nowych dawców. Warto przemyśleć decyzję o zgłoszeniu się do rejestru dawców. Dla zdrowego człowieka to niewielkie wyrzeczenie, a dla chorego może być szansa na życie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Więcej w Choroby, Zdrowie
Jęczmień na oku – rodzaje, przyczyny, sposób leczenia

Zamknij