Badania na prawo jazdy

Badania na prawo jazdy
5 (100%) 3 votes

Prawo jazdy obecnie jest bardzo powszechnym dokumentem, przez wiele osób uznawanym za wręcz niezbędny. Przed rozpoczęciem kursu w szkole jazdy w celu otrzymania prawa jazdy, należy osiągnąć odpowiedni wiek i wykonać niezbędne badania lekarskie.

Osoby chcące otrzymać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T muszą mieć skończone 16 lat, natomiast w przypadku kategorii C, CE, D1 i D1E, wymagany wiek to 21 lat.

Najpopularniejszą kategorią jest prawo jazdy B, osoby starające się o taką kategorie mogą rozpocząć szkolenie w szkole jazdy na trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat. Wówczas wymagana jest jedynie pisemna zgoda rodziców. Osoby decydujące się na wcześniejsze przystąpienie do kursu mogą przystąpić do egzaminu państwowego miesiąc przed ukończeniem 18 lat, zaś dokumenty mogą odebrać po urodzinach.

Kolejnym krokiem przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy jest wykonanie badań lekarskich. Badania lekarskie mogą być wykonane u osób w różnym wieku, nie ma wyznaczonej górnej granicy wieku, do której można starać się o prawo jazdy.

Jak przebiegają badania lekarskie?

Badania na prawo jazdy wykonuje firma z Warszawy, którą możecie znaleźć pod adresem https://www.badania-kierowcow.warszawa.pl/ Oferują oni przeprowadzanie badań kierowców:

 • kategorii AM, A1, A2, A, B1, B+E, T,
 • przedłużających ważność terminowego prawa jazdy,
 • przed kursem prawa jazdy do PKK Profil Kandydata na Kierowcę.

Przed rozpoczęciem badania na prawo jazdy należy się umówić na termin wykonania badań. Często wystarczy zgłosić się telefonicznie do wybranego biura i ustalić datę wizyty. Po zapisaniu się na dany termin warto przyjąć, że wykonanie badań zajmie około 20-30 minut.

Na badania należy głosić się w wskazanym terminie i nie znajdować się pod wpływem środków odurzających. Każda osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać ze sobą:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, może być to dowód osobisty, paszport lub karta pobytu,
 • 200 złotych w gotówce, które należy uiścić za wykonanie badań,
 • okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku,
 • aparat słuchowy w przypadku osób mających wadę słuchu,
 • stary dokument prawa jazdy, jeżeli wykonujemy badanie w celu przedłużenia terminu ważności,
 • dokumentację medyczną ( wyniki badań laboratoryjnych, posiadane opinie specjalistyczne, badania EKG, EEG, RTG i inne),
 • osoby, które przewlekle chorują mają obowiązek przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • inną aktualną dokumentację medyczną (jeśli osoba przebywała w szpitalu, doznała poważnego urazu) lub orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby cierpiące na cukrzycę lub padaczkę oprócz wyżej wymienionych dokumentów powinny posiadać ze sobą:

 • karty konsultacji diabetologicznej (dla osób z cukrzycą), którą wystawia prowadzący lekarz diabetolog,
 • karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją), którą wystawia prowadzący lekarz neurolog.

Badanie na prawo jazdy obejmuje wypełnienie karty badania lekarskiego oraz oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. W czasie badania lekarz ocenia stan zdrowia osoby chcącej starać się o uzyskanie prawa jazdy. Główną uwagę poświęca ocenie narządu wzroku, słuchu, równowagi, sprawdza układu ruchu, sercowo-naczyniowy, oddechowy, nerwowy oraz obturacyjny. Ocenia stan psychiczny, czynność nerek oraz wykonuje badanie na cukrzycę. Dodatkowo sprawdza, czy osoba nie wykazuje uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających. Podczas badania przeprowadza wywiad odnośnie stosowania produktów leczniczych, które mogą mieć wpływ na zdolność kierowania pojazdami. Oprócz tego lekarz stwierdza, czy przypadkiem osoba nie ma poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

W przypadku stwierdzenia wady wzroku lub innej choroby lekarz kieruje osobę badaną na wizytę specjalistyczną. Wówczas badanie może być zakończone po dostarczeniu dodatkowej dokumentacji medycznej. Po zakończeniu badania lekarz wydaje oświadczenie podając w nim ewentualne ograniczenia. Ograniczenia zazwyczaj nie dyskwalifikują badanego, są jednie zaznaczone na wydanym prawie jazdy. Występują także przypadki, w których oprócz opinii lekarza, wymagana jest pozytywna opinia psychologa.

Po uzyskanych badaniach przyszły kandydat na kierowcę musi zgłosić się do wydziału komunikacji z uzyskanym orzeczeniem lekarskim, zdjęciem, wnioskiem o wydanie prawa jazdy oraz dokumentem tożsamości.

Więcej w Promo
Laserowe leczenie żylaków

Zamknij